Πέντε γενεές, εκατόν πενήντα χρόνια δημιουργικής ιστορίας