Τρία Φύλλα

Σκουλαρίκια, χρυσός Κ18, επιζωγραφισμένος
E/485