Μολόχες

Σκουλαρίκια, χρυσός Κ18, επιζωγραφισμένο
E/483
ΣΥΛΛΟΓΗ Επιζωγραφισμένα